Hjem

Hvordan virker det

Hvorfor bioetanol

Spørsmål og svar

Bestill/kontakt

 

 

Spørsmål og svar

Kan min bil konverteres med Fuelcatmanageren ?
- De fleste biler med elektronisk innsprøytning kan konverters 
med Fuelcatmanageren . Bensinmotoren - eller Otto-motoren -
ble opprinnelig bygget for alkohol-drift

Har noen erfaring med konvertering til E85?
Ja klikk her 

Får min bil flere hestekrefter med etanol?
Du får ca 10-20% mer hestekrefter og et bedre dreiemoment av E85. 
Dette på grunn av etanolens høye oktantal.

Er etanol "korrosivt" og farlig for slanger og annet i motoren?
Alla biler bygget etter 1988 er bygd for å klare 10 % innblandning 
av etanol. Dette betyr at materialer som ikke tåler etanol, eksempelvis 
magnesium, aluminium, naturlig gummi, kork også videre er utbyttet 
eller beskyttet mot etanol. Det er ikke heller noen vesentlig forskjell 
mellom de korrosive egenskapene hos en 10 % og en 85 % 
etanolinnhold. Studier eksempelvis fra Hydroscand viser til og med at
etanol ikke er mer korrosivt mot plast og gummi enn bensin. 
Påstander om korrosive egenskaper beror vanligvis på en 
sammenblandning med metanol, som har helt andre 
egenskaper en etanol.
Et stort antall bileiere i Tyskland og Frankrike tanker i dag etanol og
mange med konverterte biler har kunnet kjøre på etanol i flere år. 
Det finns ingen skader rapportert på slanger eller annet av E85. 
Man må også tenke på det at en stor del av den bensin som
selges i dag inneholder 5 % etanol og at den i USA og Canada 
ofte inneholder 10 %.

Raseres det regnskog i Brasil for å Lage etanol?
I Brasil lager man etanol av sukkerrør. At regnskogen er truet er 
meget bekymrende, men det har ingenting med produksjon av 
sukkerrør å gjøre. Brasil er et veldig stort land, det tar fem timer 
å fly fra nord til sør. Sukkerrørproduksjonen skjer flere hundre
mil fra regnskogen. 
Den bioetanolen vi bruker her i landet skal være laget av vinrester.
Videre planlegges det et anlegg i Danmark som skal produsere
bioetanol av halm og her i Norge forskes det på produksjon av 
bioetanol fra cellulose som kommer fra rester av trevirkeindustrien.

Er det sant at forbruket øker med 30-40%
Nei. Et normalt forbruk når man kjører E85 vil være 10-20% mer en
med bensin.
Så da må prisen på bensin være under kr.10,30 for at det IKKE skal
være lønnsomt å kjøre E85.